במהלך השירות הצבאי

  

במהלך השירות הצבאי

הסיוע שמספקת תוכנית "כנפיים" לחיילים בודדים במהלך שירותם הצבאי נעשה בתאום מלא עם צה"ל.

הסיוע כולל:

  • סיוע במימוש מיצוי זכויות החייל הבודד, מול צה"ל ומשרדי הממשלה.
  • סיוע כלכלי במצבי חירום בתיאום עם משרדי ת"ש בצה"ל.
  • סיוע ייעודי לחיילים עולים בודדים עם פרופיל 21 .
  • סיוע כלכלי לחיילים עולים בודדים עם פרופיל שחרור זמני (פרופיל 24 ).
  • העמקת הקשר עם ההורים - תמיכה ומתן מידע והסברה להורים בחו"ל.