אודות "כנפיים"

  

בכל שנה משרתים בצה”ל למעלה מ 3,500- חיילים עולים בודדים. התשוקה והאידיאולוגיה, הן שמניעות צעירים מכל העולם, לעלות לארץ ולהצטרף לצבא ההגנה לישראל. תוכנית “כנפיים” נותנת מענה כולל לצעירים עולים בודדים, מהרגע בו הם מגיעים לארץ ומתמודדים עם תהליך הגיוס לצה”ל. ממשיכה בסיוע פרטני במהלך שירותם הצבאי ועד כחמש שנים לאחר שחרורם מהצבא.

ההשתתפות ב"כנפיים", מעצימה ומעניקה לצעירים כלים להשתלב בחברה הישראלית בצורה מיטבית ולהפוך לעצמאים ואזרחים תורמים. כמו גם מטפחת בקרבם את הרצון להקים את ביתם במדינת ישראל.