שי הברחנין

  

יועץ ארגוני ומנחה קבוצות. בשנתיים האחרונות מייעץ ומנחה סדנאות לעולים באנגלית ובעברית. בעבר יועץ ארגוני ביחידות שונות בצה"ל.הצוות